Persondata

Kaløvig Strandgaard Camping registrerer dit navn, din adresse, din e-mail samt andre oplysninger afgivet i forbindelse med din booking/dit køb i vores kundekartotek. Vi registrerer dine oplysninger for at kunne gennemføre din booking. Dine oplysninger opbevares alene, i vores booking system samt i vores regnskabssystem. Begge med kodet adgang. Vi videregiver ikke dine oplysninger til tredjemand medmindre du udtrykkeligt har samtykket hertil. I henhold til regnskabsmæssig lovgivning, opbevarer vi dine oplysninger i 5 år, hvorefter de slettes. Som gæst hos Kaløvig Strandgård Camping har du til enhver tid ret til at kræve dine oplysninger slettet. Medmindre der er lovgivningsmæssige krav, som er til hindre herfor. Såfremt du ønsker dine oplysninger slettet, sker dette ved, at du retter direkte henvendelse til os med din anmodning. Ved betaling med kreditkort sker registreringen via en sikker server, hvor oplysningerne krypteres før de sendes over Internettet.