Betingelser

Booking bekræftelse Online booking: 
Når du har booket et ophold via vores online bookingsystem, som findes på , vil du straks modtage en booking bekræftelse, som vi beder dig læse grundigt igennem. Det er dit ansvar som gæst at bekræftelsen stemmer overens med dine ønsker.
 
Slut rengøringen er obligatorisk. Når der er dyr i hytter/værelse, er der tillæg til slutrengøring.
Vi gør opmærksom på at hytter og værelser kun kan bookes for min. 2 dage i weekender med helligdage samt ugerne 28 til 32 og uge 34.
 
Manuel booking: 
Når du har booket et ophold ved telefoniske eller personlig henvendelse, opretter vi bookingen på dine vegne, og på baggrund af de informationer du oplyser. Vi fraskriver os ansvaret for eventuelle fejl og anbefaler altid kunden selv at book online. Efterfølgende sendes faktura og bookingen er endeligt reserveret ved betaling heraf.
 
Pris:
 Alle angivne priser som er oplyst dels på vores hjemmeside; www.kaloevig-camping.dk og dels ved personlig henvendelse er angivet i danske kroner inklusiv moms og alle afgifter – medmindre andet udtrykkeligt er oplyst eller klart fremgår i den pågældende kontekst.
 
Betalingsbetingelser: 
Ved booking betales 100%, eksl. evt. tilkøb af poletter eller opgradering.
Firmakort udstedt inden for eller uden for EU/EØS, samt private betalingskort udstedt uden for EU/EØS, bliver pålagt et gebyr, hvilket vil fremgå af din kvittering. Gebyrsatsen vil afhænge af typen af betalingskort, og hvor det er udstedt.
 
Fortrydelsesret og refusion: Vi anbefaler, at du tegner en afbestillings-forsikring. Den koster 200 kr. Du har mulighed for at annullere din booking, på følgende vilkår, hvis du har bestilt afbestillingsforsikring:
 
• Ved afbestilling mere end 30 dage før ankomst, godtgøres hele det indbetalte, dog trækkes 500 Kr. i administrationsgebyr.
• Ved afbestilling mellem 30 dage og 14 dage før ankomst, godtgøres 50 % af det indbetalte, dog fratrukket 500 Kr. i administrationsgebyr.
• Ved afbestilling mindre end 14 dage før ankomst, er der ingen godtgørelse.
• Frem til 8 dage før ankomst tilbyder vi at bookingen kan ændres i indeværende år.
 
Persondata: 
Kaløvig Strandgaard Camping registrerer dit navn, din adresse, din e-mail samt andre oplysninger afgivet i forbindelse med din booking/dit køb i vores kundekartotek. Vi registrerer dine oplysninger for at kunne gennemføre din booking. Dine oplysninger opbevares alene, i vores booking system samt i vores regnskabssystem. Begge med kodet adgang. Vi videregiver ikke dine oplysninger til tredjemand medmindre du udtrykkeligt har samtykket hertil. I henhold til regnskabsmæssig lovgivning, opbevarer vi dine oplysninger i 5 år, hvorefter de slettes. Som gæst hos Kaløvig Strandgård Camping har du til enhver tid ret til at kræve dine oplysninger slettet. Medmindre der er lovgivningsmæssige krav, som er til hindre herfor. Såfremt du ønsker dine oplysninger slettet, sker dette ved, at du retter direkte henvendelse til os med din anmodning. Ved betaling med kreditkort sker registreringen via en sikker server, hvor oplysningerne krypteres før de sendes over Internettet.
 
Reklamation: 
Hvis du af en eller anden grund ikke modtager din booking bekræftelse, som bekræfter dit køb, og du ikke har modtaget en fejl meddelelse fra systemet, så kan du skrive til nedenstående adresse: . Reklamation over bookingforløbet eller selve bookingen skal ske indenfor rimelig tid, efter du har opdaget fejlen eller burde have opdaget fejlen ved almindelig gennemgang af din booking bekræftelse.
Reklamation skal ske skriftligt. Reklamation over produktet (opholdet) skal ske inden for 12 timer efter ankomst, så Kaløvig Strandgaard Camping kan afhjælpe problemet. Når Kaløvig Strandgaard Camping modtager din reklamation over en vare, behandles denne hurtigst muligt. Kaløvig Strandgaard Camping vil tage stilling til, om den reklamerede vare skal refunderes, ombyttes eller om der skal gives prisnedslag.
 
Glemte ting: 
Hvis vi skal sende glemte ting, er det gæsten som betaler for forsendelsesomkostninger.
 
Nærværende handelsbetingelser må ikke videregives eller kopieres uden forudgående skriftlig aftale med Kaløvig Strandgaard Camping.
 
Kaløvig Strandgaard Camping
Strandvejen 150, 8410 Rønde
Tlf.:+4564633302
CVR. 44165104
Bank: Reg Nr. 7657 konto: 0001030931